Electrische installaties

Ook de aanleg van elektrische installaties behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden, zowel
in de particuliere als in de utiliteitsector.
De installaties worden aangelegd volgens normstelling en volgens de eisen van het Nutsbedrijf
en worden uitgevoerd door geschoolde monteurs.
Veiligheid en betrouwbaarheid zijn immers erg belangrijk als het gaat om elektrische installaties.

Wij kunnen voor u uitvoeren:

  • De aanleg en verbouw van complete installaties in nieuwbouwwoningen en bedrijven.
  • Onderhoud aan bestaande installaties.
  • Uitbreiding van de elektrische installaties.

Wij kunnen u adviseren omtrent:

  • Verlichtingssystemen.
  • Tuinverlichting.
  • Alarmsystemen, o.a. draadloos.
  • Diverse schakelmaterialen, o.a. Gira, Jung, Busch Jager.