Privacy

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Installatietechniek S. Reekers respecteert de privacy van u als bezoeker/ klant en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit het gebruik maken van onze diensten en het bezoeken/gebruik maken van onze website www.sreekers.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Installatietechniek S. Reekers verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker/ klant ter beschikking is gesteld. Het kan ook zijn dat Installatietechniek S. Reekers uw gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die ander partijen zijn: leadleveranciers die Installatietechniek S. Reekers inschakelen voor de uitvoering van de aan hen door de consument verstrekte opdracht. Installatietechniek S. Reekers verzamelt persoonsgegevens die door de klant of het bedrijf ter beschikking zijn gesteld op de volgende wijze: het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag op onze website, telefonisch contact, contact per e-mail, contact per post of tijdens bezoek aan ons kantoor. Deze informatie kan onder andere bestaan uit: naam, adres, factuuradres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, contactpersoon, huidige functie, e-mailadres, telefoonnummer, facturen, bankgegevens, openstaande saldo, servicerapporten van door ons ingeschakelde bedrijven, dossiergegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

  • Om goederen en diensten bij u te leveren;
  • Om u te bellen/ mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • Om u te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Het afhandelen van klachten;
  • Als naslagwerk welke installaties er in het verleden in uw woning/ bedrijfspand zijn aangebracht.
  • Als naslagwerk wanneer er service en controle heeft plaatsgevonden in uw woning/ bedrijfspand.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doeleinden verwerkt. Installatietechniek S. Reekers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 7 jaar. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan 7 jaar. Na het verstrijken van de bewaartermijn, worden uw gegevens op discrete wijze vernietigd door een gecertificeerd archiefvernietigingsbedrijf.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Installatietechniek S. Reekers treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is, zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. En tenzij er partijen betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de door u gewenste diensten, naar aanleiding van de door u verleende opdracht. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres e.d. indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie Google

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken per e-mail. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Installatietechniek S. Reekers kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Installatietechniek S. Reekers raadt de bezoeker aan om de privacyverklaring van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Installatietechniek S. Reekers. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Installatietechniek S. Reekers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook.